Q&A met je delegee

03/23/2020

Als ABVV Covestro worden we momenteel overspoeld door vragen in verband met het corona-virus en de gevolgen hiervan. Daarom besloten we om de meest gestelde vragen hier te proberen beantwoorden. Lees alvast mee... Laatste update: 26 maart 15:30

Mijn baas legt regels op die eigenlijk niet stroken met de algemene afspraken, mag dat? Neen. De afspraken zijn duidelijk en we geven ze hier nog eens mee. One site, one rule. De afspraken gelden voor iedereen. Een leidinggevende die zijn ambitie hierop laat primeren, is minstens zo slecht bezig als een collega die ziek komt werken. Zoiets is onaanvaardbaar. Als vakbond zijn we uiteraard permanent beschikbaar om in zo'n situatie bijstand te verlenen. Meld het ons! Je vindt ons via de homepage, klikken op "Delegee nodig...?" 

Worden er nog nieuwe beschermingsmaatregelen uitgerold? Zeker, momenteel is men bezig met o.a.: extra maatregelen aan de tourniquets, plexi-wanden aan te voeren en te installeren op de plekken waar nodig, centrale meldpunten op te starten en te kijken hoe bijvoorbeeld op de brandweer uitgifte van PBM's georganiseerd kan worden onder veilige omstandigheden. Zijn we er dan? Neen, de personeelsvertegenwoordigers en de directie stoten dag na dag op nieuwe situaties in deze ongekende periode. Directie en vakbond spreken elkaar dagelijks om bij te sturen, te anticiperen en op te treden waar vereist. Dit zal blijven doorgaan, dag na dag, tot we deze crisis overwonnen hebben. 

Chauffeurs verschijnen in de bedrijven en controlekamers, dat kan toch niet? Neen, dit kan niet. Wij hebben gevraagd om de chauffeurs duidelijke instructies te geven aan de centrale ingang, wachtzones aan de bedrijven op te zetten en de chauffeurs daar te laten wachten tot het bedrijf ze contacteert.

Is een meldpunt per afdeling over "corona-hotspots" geen goed idee? De vloer kent het bedrijf toch het best? Dat klopt. Per afdeling is een corona-verantwoordelijke aangesteld, we geven de lijst hier mee. Hier zou iedereen gehoor moeten kunnen vinden met bezorgdheden over risico-situaties in het bedrijf. Is dat niet het geval? Contacteer dan een delegee. Wij zijn er voor u, op onze homepagina klikt u op "Delegee nodig...?"

Zijn de tourniquets geen risico? Dat heeft u goed gezien. De draaitrommels die toegang verschaffen tot de site worden bij start en einde van de werkdag en de shiften intensief gebruikt door veel mensen. Daarom hebben wij dit probleem ook voorgelegd aan de directie en gevraagd om mee na te denken over een oplossing. Het antwoord dat de directie ons zonet terug bezorgde gaat als volgt: "Probeer het contact tussen de draaitrommels en je handen zoveel mogelijk te vermijden." Wij begrijpen deze suggestie. Als je altijd met de auto binnenrijdt en nog nooit door een draaitrommel bent gegaan, begrijpen we deze suggestie. Daarom zullen wij de directie vragen om dat toch eens voor te doen. Wij denken dat de bereidheid van de directie om een oplossing te zoeken voor dit probleem groter zal zijn na die oefening. Wij houden je op de hoogte... Update 24 maart 14:00: de directie herbekijkt de tourniquets, wij stelden hierbij onder meer voor om het essentieel personeel dat in die mogelijkheid is zoveel mogelijk te laten binnenrijden met de auto, zonder te vergeten een betere oplossing voor de draaitrommels te zoeken. Update 26 maart 15:30: dispensers komen binnen om te installeren aan de draaitrommels en fietsenstallingen.

Je twijfelt om te gaan werken omdat corona in je buurt is, wat te doen? We kregen van verschillende mensen vragen over wat te doen als er corona-besmettingen in uw naaste of net iets minder naaste omgeving werden vastgesteld. We stelden vast dat dan gewoon komen werken en dat vertellen tegen de collega's niet altijd het beste plan is. Ten eerste vorm je mogelijk al een risico voor je collega's en ten tweede riskeer je dan uiteraard om vermeden te worden als was je een melaatse. Bij twijfel win je volgens ons best even professioneel advies in, contacteer je je huisarts of de medical, terwijl je best even afwacht op een antwoord. Update 24 maart 14:00: indien in zo'n situatie iemand naar huis wordt gestuurd zal de werkplek curatief gereinigd worden.

Wat met gedeelde telefoons, toetsenborden en spreektoestellen? Wij begrijpen ten zeerste de bezorgdheid hieromtrent. Wat betreft de toetsenborden zou er reinigingsmateriaal ter beschikking moeten zijn, maar je kan natuurlijk ook gewoon je eigen rol huishoudfolie meenemen en in het begin van je werkdag, -middag of -nacht over je toetsenbord spannen en bij het beëindigen van je taak weer weghalen. Praktisch, veilig en goedkoop, leek ons. Wat betreft de gedeelde telefoons zijn we momenteel in overleg met de directie om te kijken of het mogelijk is om -in deze uitzonderlijke tijden- toch je gsm te mogen meenemen in bijvoorbeeld de controlekamer. Op die manier zou je aan de start van je shift het telefoontoestel kunnen doorschakelen naar je eigen toestel. Zo hoef je de hoorn zelfs niet aan te raken, laat staan tegen je gezicht houden. Ook over de spreektoestellen zijn we momenteel in dialoog met de directie. Wij hopen hier spoedig uitsluitsel over te hebben. Update 23 maart 18:00: de directie schaart zich achter onze suggestie van de huishoudfolie, maar zegt ook handgels en desinfecterende sprays ter beschikking te zullen stellen. De directie vraagt wel om de huishoudfolie correct te verwijderen na het einde van de arbeidstijd. Het doorverbinden van de gedeelde telefoontoestellen naar je eigen GSM werd niet weerhouden door de directie, opnieuw verwijst ze naar de gels en sprays. Voor de spreektoestellen kregen we nogmaals de verwijzing naar de gels en sprays.

Je vindt veiligheid en gezondheid prioritair en wil graag de social distancing en isolatie-maatregelen zo strikt mogelijk naleven, is daar nog ruimte voor? Veiligheid en gezondheid zijn prioritair! En daarom zijn we ook daarover in overleg om te kijken waar en hoeveel ruimtes er beschikbaar kunnen worden gesteld, zodat ieder de veiligheidsmaatregelen kan naleven en de verspreiding van het virus kan worden ingedijkt. Verwacht ook hier snel resultaat van het overleg dat momenteel lopende is. Update 23 maart 18:00: de directie bekijkt momenteel welke ruimtes ter beschikking kunnen worden gesteld.

Wat bepaalt nu eigenlijk of een sector al dan niet cruciaal is? Wel, de regering bepaalt dat. En zelf moeten we toch ook zeggen dat ze dit niet altijd even wetenschappelijk doet. De regering heeft het hier nogal hoogdravend over "het belang van de Natie". Maar zo meende de regering ook even dat kapsalons cruciaal zijn in het belang van de natie, al is dat ondertussen bijgesteld. Al kan men zich de vraag ook stellen hoe dat bij ons zit. Polycarbonaat-types voor medische toepassingen, dat ligt voor de hand. Polycarbonaat-types voor drinkwaterflessen is ook begrijpelijk in tijden van pandemie, onzekerheid en hamstergedrag. Over bijvoorbeeld schuim voor matrassen is dat niet zo duidelijk. Dat de vraag "zijn we hier omdat we cruciaal of zijn we hier om de centen?" steeds vaker opborrelt, begrijpen we dan ook. En alhoewel die bal voorlopig in het kamp van de regering ligt, zijn we ook hierover de dialoog aangegaan met de directie. Ook hier verwachten wij kortelings antwoorden.

Is goede en snelle communicatie niet cruciaal? Zeker, wij sporen de directie voortdurend aan kort op de bal te spelen en de mensen te informeren. Als ABVV Covestro hebben we besloten de website om te bouwen om ieder sneller te kunnen bereiken. We zijn ook gestart met @AbvvCovestro op twitter en gestart met een messageboard op Telegram, deze vind je via https://t.me/roodoor - uiteraard dien je dan wel de Twitter- en/of Telegram-app op je gsm te hebben. Heb je de Telegram-app op je gsm? Dan kan je gewoon de QR-code hieronder scannen...