Telex

Beknopt overzicht ontwerpakkoord CAO 2021 - 2022

Pamflet sector-akkoord scheikunde '21-'22- aankondiging IPA-actiedag 25/2/2021 - doe mee, het gaat over jou! -


tekst en uitleg bij de stakingsdag van 12 februari 2021:Beknopt verslag ondernemingsraad 641 - januari 2020: