Quarantaine en de fabriek

03/22/2020

Strikt maatregelen zijn ingevoerd om zo de impact van het virus te beperken. Marc Van Ranst en andere helden proberen zo de plaag in de tijd te spreiden. Hier lees je wat dit voor ons betekent als medewerkers van Covestro en welke impact dit heeft...

Concreet houdt dit voor Covestro Antwerpen in dat enkel essentieel personeel nog toegang tot de site wordt verschaft. Alle anderen worden geweerd van het bedrijf om het essentieel personeel te beschermen en de continuïteit van de installaties te verzekeren. De regering heeft namelijk beslist dat de sector scheikunde een cruciale sector is die, zolang als houdbaar moet blijven draaien.

Niet-essentieel personeel wordt verzocht om thuis te blijven, in samenspraak met uw leidinggevende zal bekeken worden wat kan. Ofwel zal gevraagd worden om thuis te werken via home office (telewerk) en zal daarvoor een laptop ter beschikking gesteld worden. Kan je je job niet uitvoeren via telewerk of is er geen bedrijfslaptop ter beschikking, dan zal het systeem thuis stand-by van toepassing zijn. Bij thuis stand-by  dient men steeds rechtstreeks telefonisch bereikbaar te zijn, tevens dient men binnen de 2 uur op de site te zijn indien het bedrijf geconfronteerd wordt met ziektes of een grote storing.

Maar ook essentieel personeel (shift-medewerkers productie en brandweer) zal onder het systeem thuis stand-by kunnen vallen. Enkel de noodzakelijke bezetting wordt immers verwacht, indien er een overtal is, zullen zij op dezelfde manier worden thuis gezet. Ook zij dienen steeds rechtstreeks telefonisch bereikbaar te zijn, tevens dient men binnen de 2 uur op de site te zijn indien het bedrijf geconfronteerd wordt met ziektes of een grote storing.

Dit alles in uw bestaand arbeidsregime en met behoud van loon.

Deze regeling loopt alvast tot 4 april