- Overlegorganen -

In België is het sociaal overleg, naar gelang het thema, ondergebracht in verschillende overlegorganen.

Het aantal overlegorganen is volgens de Belgischge arbeidswetgeving afhankelijk van het aantal werknemers, maar bij Covestro Antwerpen zijn we met genoeg werknemers, zodat alledrie de overlegorganen zijn geïnstalleerd:

 OR of ondernemingsraad: actuele info hier.

CPBW of comité voor preventie en bescherming: actuele info hier.

SD of syndicale afvaardiging: actuele info hierover zal u lezen op onze pamfletten en bij Actualiteit.