i-bus en virus

03/22/2020

Covid-19 en de bijhorende maatregelen hebben natuurlijk ook hun impact op de i-bussen. Immers de maatregelen die zijn afgekondigd door de regering gelden niet alleen op het werk, maar ook voor vervoer van en naar het werk. Hoe dat zit, lees je hier...

Ook op de i-bus zal het maximum aantal passagiers per bus beperkt worden. Bijkomende regels:

- Achteraan in- en uitstappen en hierbij voldoende afstand bewaren.

- Twee eerste rijen achter de chauffeur vrijlaten.

- 1 persoon per 2 stoelen en slechts 2 personen op de achterbank.

- Diagonaal zitten.

Als werknemersvertegenwoordigers stelden wij samen met u vast dat zoiets uiteraard niet gaat op de kleine i-busjes, waarop wij ook voor de shift geëist hebben grote i-bussen in te zetten.