- Actualiteit -

Actuele Syndicale Info - Nationaal, sectoraal en op bedrijfsniveau.


Het ABVV organiseert op 28 januari een nationale betoging ter bescherming van onze Sociale Zekerheid! Er ligt een stakingsaanzegging die loopt van 27/1 22:00 tot 29/1 06:00. Hieronder het pamflet en tot dan...


ABVV Covestro heeft nu ook een Telegram-kanaal.

Het betreft geen chatroom of discussieforum, eerder een digitaal infobord. In een doorsnee maand zal het aantal posts op het kanaal zich tot ongeveer een viertal beperken. Denk aan de index-stand, kort verslag OR/CPBW en een eventuele aankondiging van een actueel probleem, stakingsaanzegging, ... Wij hopen alle medewerkers van Covestro Antwerpen hier nog beter en sneller mee van dienst te zijn!

Hier alvast de ultrakorte handleiding:


Kort verslag OR 628 vindt u hier


Voor extra info over de syndicale premie voor werkjaar 2018 (en die wordt betaald in 2019), kijk even hier: Ask.ABVV


403 gesyndiceerde bedienden hebben hun stem uitgebracht bij het referendum over het ontwerpakkoord CAO 2019-2020 voor Covestro.

Het ontwerp werd aanvaard met 66,5% van de stemmen en wordt omgezet in een akkoord. De onderhandelaars van het ABVV en de syndicale delegaties danken u voor het vertrouwen tijdens de soms turbulente afgelopen weken.


Ontwerpakkoord CAO 2019-2020


De collega's van Covestro Barcelona zijn solidair met Antwerpen. Samen sterk!

Fuertes juntos!


Hieronder het pamflet over de Cao-onderhandelingen:


Directie verlaat de onderhandelingstafel. Gesprekken afgelopen. Verdere info volgt...


Vandaag, 9 september, zijn we gestart met de onderhandelingen voor de nieuwe bedrijfscao van Covestro.

Zowel bij slagen, als bij het falen van de onderhandelingen houden wij jullie stipt op de hoogte! Samen sterk!


Zonet overhandigde het vakbondsfront de eisenbundel voor de nieuwe CAO aan de directie. U vindt de eisenbundel, die opgesteld werd conform de consultaties van de werkvloer, hieronder.


Werken en verkiezingen, hoe gaat dat dan? Kijk even op https://www.accg.be/nl/actualiteit/20190510-ik-werk-tijdens-de-verkiezingen-wat-nu


Op naar de sector-onderhandelingen

Na een eerste afkeuring door het ABVV van het interprofessioneel akkoord wegens onvoldoende, zijn nu de positieve maatregelen hieruit door iedereen goedgekeurd en uitgevoerd. De heikele punten, de verlammende loonnorm die iedere serieuze onderhandeling onmogelijk maakt en het totale gebrek aan interesse voor het optrekken van het minimumloon in België werden tijdelijk geëvacueerd. De loonnorm werd door de regering van de onderhandelingstafel getrokken en doorgedrukt door middel van Koninklijk Besluit, de minimumlonen (nog geen 10€/uur) worden met onmiddellijke ingang bekeken door een werkgroep die op korte termijn antwoorden zal formuleren.

Hiermee is dus toch de eerste etappe gepasseerd. De goede punten werden uitgevoerd, over de slechte punten gaat de strijd voort. In dit kader heeft het ABVV volgende stappen gezet:

- De strijd tegen de beklemmende loonnorm die ons met handen en voeten bindt, zetten wij vastberaden verder. Meer bepaald roept het ABVV op om deel te nemen aan de manifestatie op 14 mei in Antwerpen.

- ABVV Covestro heeft haar afgevaardigden gestuurd naar de Syndicale Raad in Brussel om de eisenbundel voor de sector-onderhandelingen te bekrachtigen. Onder andere blijvende medische opvolging na uitdiensttreding, sector-akkoorden bindend maken voor alle personeel (bedienden en kaders), recht op een dagjob na shiftwerk met behoud van loon, verlenging en verhoging aanvullende vergoeding tijdskrediet 'eindeloopbaan', collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en bijkomende aanwervingen, verhoging mobiliteitsbudgetten, ... staan hoog op onze agenda. De Algemene Centrale van het ABVV zegt nee tegen het IPA-ontwerp

Op 19/3 heeft het federaal comité zijn consultatieronde over het interprofessioneel akkoord afgerond. Na raadpleging van alle afdelingen werd het ontwerp afgekeurd met 78% van de stemmen. Waarom? Omdat het geen antwoord biedt op de legitieme bezorgdheden van onze leden, van de werknemers. Solidariteit is essentieel voor de Algemene Centrale, die zowel sterke als zwakke sectoren vertegenwoordigt. En net voor die zwakkere sectoren is het IPA van cruciaal belang, concreet is het vaak de enige verbetering van hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Echter, met dit IPA zit er voor hen niets in. Nog nooit is er zoveel over koopkracht gesproken als de laatste maanden, maar toch bevat dit ontwerp geen enkel handvat om alle werknemers een menswaardig loon te betalen om rond te komen. Net zoals de algemene loonnorm een belediging is voor alle werknemers. De weinige goede details in het ontwerp werden daarenboven onmiddellijk afgeblokt door verschillende (ex-)regereringspartijen.

Eens te meer werd het sociaal overleg genegeerd.

Op die manier is een positieve consultatie over het ontwerpakkoord onmogelijk gemaakt.


ABVV Covestro in de frontlinie voor uw rechten

13/02/2019: Handen af van onze koopkracht en landingsbanen!


Wij geven u hieronder de slides van "Waarom staken op 13 februari?" mee als download...


UPDATE UPDATE UPDATE

WEGENS GROOT SUCCES IS DE ACTIE VAN 4 FEBRUARI UITGESTELD EN KOMT ER EEN NATIONALE 24-UREN STAKING OP 13 FEBRUARI IN GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT!

ABVV en ACV hebben vandaag de onderhandelingstafel van de groep van 10 verlaten. De vakbonden zullen zich niet laten lijmen om een barslecht interprofessioneel akkoord te slijten aan de werknemers.

En omdat het ABVV zoals u weet sterk gelooft in een gemeenschappelijk vakbondsfront schort het de actie van 4 februari op om op 13 februari de nationale 24-uren staking te organiseren met het ACV. Samen sterk!

Volg de website voor up-to-date info!!


4 februari: SAMEN DE STRAAT OP voor onze KOOPKRACHT

Het ABVV roept iedereen op om deel te nemen aan de mars voor koopkracht op 4 februari te Brussel

Eerst kon er voor ons geen eerlijk deel van de winsten af "om de prille groei niet te fnuiken', nu de champagne van de trappen loopt willen ze "de sluisdeuren niet openzetten". Het patronaat is duidelijk al vergeten wie hun bankencrisis heeft betaald. De reële lonen zijn in België de laatste jaren niet gestegen, ondertussen worden de rijken rijker en nu wil men ons opnieuw ons eerlijk deel weigeren. Genoeg is genoeg, de werknemers zijn de basis van de superwinsten en eisen hun deel van de koek! Nu meer dan ooit...

Wij zijn er klaar mee! U ook? Vul dan een stakingsdag in voor 4 februari en ga mee de straat op... Samen sterk!


Arbeidsduurvermindering met loonbehoud, wordt de hype van 2018 de standaard in 2019?

Zoals u hier eerder al kon lezen, was er in 2018 heel wat te doen over arbeidsduurvermindering met loonbehoud.

Er verschenen boeken over en de 30-urenweek met loonbehoud werd zelfs al effectief ingevoerd bij FEMMA.

En zowaar, het jaar was amper begonnen en daar verscheen alweer een nieuw krantenartikel over...

We geven het graag mee, want... the trend is here to stay!


14 december 2018, ABVV Covestro strijdt voor onze rechten! Impressies van het front...

Handen af van onze landingsbanen en koopkracht!


STAKING 14 december 2018 - Alles nog eens kort op een rijtje: uit een nieuwe studie onder werknemers in de scheikunde-sector blijkt dat 1 werknemer op 2 niet verwacht zijn job te kunnen uitvoeren tot zijn pensioen, 1 op de 3 werknemers lijdt onder stress en 1 op 5 nachtarbeid loopt. Daarenboven ziet het ernaar uit dat de regering opnieuw een echte loonstop zal invoeren voor 2019-2020, terwijl ze laatste strohalmen zoals de landingsbanen afknipt. Die plannen en wijzigingen die de regering ons door de strot wil rammen hebben dan ook een zware impact op het leven en geluk van de werknemers in de scheikunde!

ABVV Covestro roept daarom alle medewerkers op om solidair te zijn op 14 december in het belang van ons aller loons- en arbeidsvoorwaarden, zeker nu de directie respect voor basismensenrechten zoals het stakingsrecht lijkt te hebben verloren en zich minachtend uitlaat over medewerkers die hun recht willen uitoefenen.

Samen Sterk! Het pamflet met de stakingsoproep vond u al iets lager op deze pagina, maar we willen graag ook het overzichtspamflet van 4 jaar sociale afbraak van deze asociaal-economische herstelregering met u delen; u vindt het hier:


TIJD voor STRIJD - 14 december 2018 is het nationale stakingsdag. De eisen zijn duidelijk: wij willen koopkracht, wij willen de landingsbanen terug en wij willen respect voor werk. Staak mee en laat zien dat het genoeg is geweest. Tot hier en niet verder! Iedereen kan staken, vul een stakingsdag in op HR online en blijf thuis of versterk de piketten. Meer info vindt u bij uw delegees en het nationaal pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront vindt u hier:


De kameraden van ABVV BASF gingen op bezoek bij VOKA-voorzitter Wouter De Geest. Want niet minder dan 1200 werknemers van BASF Antwerpen tekenden een petitie voor werkbaar werk, volwaardige eindeloopbanen en respect voor belastend werk. De eisen: behoud van de landingsbanen op 55 en SWT op 58 jaar zonder beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt of negatieve pensioengevolgen.

Wouter De Geest, die we nog maar al te goed kennen van bij Essenscia, beweerde de bezorgdheid over het regeringsbeleid te begrijpen en zei er rekening mee te zullen houden tijdens de onderhandelingen in de Groep van 10. Nou, dat hebben wij alvast in vette stift genoteerd. Je weet maar nooit dat iemand het vergeet.

Lees hier het artikel 1200 werknemers van BASF tekenen petitie: https://www.accg.be/nl/actualiteit/1200-werknemers-basf-tekenen-petitie-raak-niet-aan-onze-eindeloopbanen


Nu bij de vrouwenkoepel Femma de eerste Belgische CAO werd ondertekend voor een 30-urenweek aan full-time loon, wensen wij het personeel van Femma van harte te feliciteren en hopen wij hen snel te kunnen bijbenen. ( https://www.jobat.be/nl/artikels/30-urenweek-werken-fulltime-betaald-ook-in-belgie/ )

En aangezien het thema van de Arbeidsduurvermindering opnieuw centraal staat op tal van eisenbundels en onderhandelingstafels in België, Europa en de wereld, bieden wij voor de geïnteresseerden graag de long-read "Een kleine geschiedenis van de arbeidsduurvermindering" aan...

Lees hier de long-read Een kleine geschiedenis van de arbeidsduurvermindering van Denktank Minerva: https://www.denktankminerva.be/analyse/2018/4/30/een-kleine-geschiedenis-van-de-arbeidsduurvermindering


Lees hier De Nieuwe Werker van november 2018: https://www.abvv.be/-/de-nieuwe-werker-nr-19-2018


In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2019, heeft het ABVV de sociaal-economische balans opgemaakt van 4 jaar regering-Michel. Dat oogt niet fraai, de regering van de rijken blinkt uit in onrechtvaardig en asociaal beleid.

Lees hier de sociaal-economische barometer 2018: https://www.abvv.be/-/sociaal-economische-barometer-2018


Lees hier De Nieuwe Werker van oktober 2018: https://www.abvv.be/-/de-nieuwe-werker-nr-18-2018


De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke ABVV-studiediensten over de komende IPA-onderhandelingen.

Lees hier Echo nr. 8-2018: https://www.abvv.be/-/echo-nr-8-2018